PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ MỸ TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG THAM VẤN VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI CHO HỌC SINH

Ngày đăng: 14/04/2017 Lượt xem: 136 Sáng nay, ngày 14/4/2017, tại Hội trường Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phù Mỹ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Tập huấn “Kỹ năng tham vấn về giáo dục giới tính và phòng tránh [...]

Ngày đăng: 14/04/2017 Lượt xem: 136

 

Sáng nay, ngày 14/4/2017, tại Hội trường Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phù Mỹ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Tập huấn “Kỹ năng tham vấn về giáo dục giới tính và phòng tránh xâm hại cho học sinh” cho 67 cán bộ quản lý và 67 giáo viên Tổng phụ trách Đội của 67 đơn vị trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

20170414_080012 (1)

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng, GV TPT Đội của 67 trường tham dự tập huấn

Tại lớp tập huấn, ông Lê Văn Bích – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ đã phân tích làm rõ một số nội dung chủ yếu : Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trong trường học; Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình Trường học an toàn, thân thiện với trẻ em; không để xảy ra trường hợp bỏ học đối với trẻ em bị xâm hại (nếu có) .

20170414_075921

Ông Lê Văn Bích- P.Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Mỹ báo cáo trước lớp tập huấn

Thời gian của lớp tập huấn diễn ra trong vòng một ngày, trên cơ sở của lớp tập huấn này, Cán bộ quản lý, Giáo viên tổng phụ trách Đội của các đơn vị  dự tập huấn sẽ về trường tổ chức tập huấn, triển khai lại cho giáo viên và học sinh của nhà trường đúng theo tinh thần  Công văn số 462/SGDĐT-GDTrH ngày 29/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định “về việc tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh”.

 

 

 

 

Bài viết liên quan