21/01/18  Tin tức - Sự kiện  1175
(Bài nhóm măng non 2015-2016)
 21/01/18  Tin của trường  336
Đưa tin từ Trường TH số 2 Mỹ Thành
 25/04/16  Tin của trường  514
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Số 2 Mỹ Thành.