21/01/18  Tin tức - Sự kiện  1383
(Bài nhóm măng non 2015-2016)
 21/01/18  Tin của trường  357
Đưa tin từ Trường TH số 2 Mỹ Thành
 25/04/16  Tin của trường  537
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Số 2 Mỹ Thành.